شهید نوشت

می نویسم برای تو ای شهید...

شهید نوشت

می نویسم برای تو ای شهید...

شهید نوشت

پرواز کردن ربطی به بال ندارد
دل می خواهد
دلی به وسعت آسمان
دل را باید آسمانی کرد …

پیوندها

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

                                               دریافت

شهید نوشت:

"خدایا، ناب و خالصم گردان. به آشیانه دلم جز پرنده عشق خودت راه نده. یاریم کن تا با نفس سرکشم درافتم. یاریم کن که بنده تو باشم و سر به خاک پاک تو نهم و برای تو زندگی کنم و برای تو بمیرم."

وصیت نامه شهید رضا خان محمد

دل نوشت:

ای خدای صابر،ظرف صبوری و تحملمان را وسعت بخش و جان هایمان را برای ابتلاء خودت سرشار از رضایت و اشتیاق کن...